Visionseffektmål

Byrådet har formuleret otte effektmål for visionen.

Målene fortæller hele organisationen, hvad vi vil have ud af de konkrete prioriteringer, indsatser og projekter, der følger af visionen. Man kan sige, at effektmålene sætter kommunens ambitionsniveau for visionen, nemlig

  • Vi vil forbedre den positive opfattelse af kommunen blandt Slagelse Kommunes egne indbyggere
  • Vi vil skabe flere arbejdspladser
  • Vi vil tiltrække flere unge på ungdoms- og videregående uddannelser
  • Vi vil tiltrække flere bosættere i Slagelse Kommune
  • Det gennemsnitlige skattegrundlag pr. borger skal stige
  • Danskernes kendskab til kommunens valgte fyrtårne skal stige
  • Danskernes generelle positive opfattelse skal stige
  • Antallet af overnatninger skal stige

Disse otte effektmål for visionen er det øverste niveau i målhierarkiet for kommunens politikker, strategier, udviklingsaftaler, virksomhedsaftaler og projekter. Det vil sige at politikkerne viser, hvordan man inden for de enkelte områder arbejder hen imod indfrielse af visionens effektmål. Målene er for størstedelen kvantificeret via politikområdernes politikker og strategier samt udviklingsaftaler.

Siden er sidst opdateret 16. august 2018