Oplevelser

Oplevelser skal medvirke til at tiltrække nye borgere og turister.

Kultur og oplevelser er forudsætningen for at tiltrække borgere, virksomheder og turister. Slagelse Kommune vil øge udbuddet af oplevelser med det formål at tiltrække flere med høje uddannelser og høj indtægt.

Trelleborg

Slagelse Kommune er hjemsted for Trelleborg, som er den bedst bevarede vikingeborg i Danmark. Trelleborg skal udvikles til et moderne oplevelsescenter, som kan være et fyrtårn i formidlingen af viden om vikingetiden. En anden vigtig satsning er Gerlev Legepark, som er et oplagt mål for turister, som vil have bevægelser og leg. I forhold til Skælskør skal byens detailhandel udvikles, så det kan konkurrere med de tilbud, som man finder i andre moderne feriebyer.

Sejlturismen

Sejlturismen og vores lange kyst skal også udnyttes og udvikles til et maritimt knudepunkt. Denne udvikling skal også ses i sammenhæng med en bevidst satsning på landbrugssektoren og muligheden for kystfiskeri, tang og muslinger langs kysten og ved øerne.