Fødevarer

Fødevareområdet er vigtigt for Slagelse Kommune, hvor næsten en tredjedel af arbejdsstyrken er beskæftiget.

Fødevareområdet som ressourceområde er defineret bredt fra landbrug og fiskeri, produktion, til forarbejdning og detail.

Slagelse Kommune har en geografisk styrkeposition med store landbrugsarealer og en lang kystlinje med et farvand, hvor der kan fanges og dyrkes fisk og skaldyr af god kvalitet.

Der er igangsat udviklingsprojekter der skal støtte op omkring fiskerierhvervet i samarbejde med det lokale erhverv og videns institutioner, bl.a. under Maritimt Knudepunkt Storebælt.

Ved at kombinere erhvervsfremme, viden, iværksætteri og facilitere initiativer kan Slagelse Kommune understøtte grundlaget for vækst og udvikling bredt i kommunen.