Erhverv

Målsætningen er at skabe 2.000 nye arbejdspladser inden udgangen af 2020

Slagelse Kommunes ambition er at:

 • Skabe nye arbejdspladser
 • Skabe vækst inden for de fem udvalgte indsatsområder
 • Udvikle samarbejdet mellem virksomheder, uddannelser og kommunen
 • Sørge for en kobling imellem uddannelser og arbejdspladser i kommunen, så vi fastholder de unge efter endt uddannelse

Indsatsområderne skal medvirke til:

 • At fastholde arbejdspladser i kommunen
 • At tiltrække nye virksomheder
 • At udvikle virksomheder

De fem indsatsområder sætter retning for handlinger og initiativer, der skal til for at nå vores målsætning frem til 2020:

 • Iværksætteri og innovation
 • Viden og uddannelse
 • Erhvervsfremme
 • Turisme
 • Fødevarer


Derudover har vi de tværgående temaer branding, netværksdannelse og internationalisering. De skal tænkes ind i initiativer inden for de fem indsatsområder.

Vi vil opleves som en smidig myndighed, der understøtter iværksættere og medvirker til at skabe vækst i eksisterede virksomheder og tiltrække nye virksomheder.